τελευταια νεα
ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Υποτροφίες της Ελληνικής Κυβέρνησης σε αλλοδαπούς υπηκόους για το 2015-2016

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι χορηγεί υποτροφίες σε αλλοδαπούς υπηκόους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας ή ερευνητική εργασία σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή σε Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μας το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, καθώς και θερινό σεμινάριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για το καλοκαίρι του έτους 2015, ως εξής:

Α. Χορηγούμενες υποτροφίες ανά χώρα

1. ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και πολιτισμού.

2. ΑΡΜΕΝΙΑ Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

3. ΒΕΛΓΙΟ Γαλλική Κοινότητα Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

4. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ α) Μία (1) υποτροφία για πλήρη κύκλο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών. β) Μία (1) υποτροφία για εξειδίκευση ή έρευνα διάρκειας 10 μηνών. γ) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

5. ΕΣΘΟΝΙΑ Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

6. ΙΣΡΑΗΛ α) Μία (1) υποτροφία χρονικής διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. β) Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

7. ΙΟΡΔΑΝΙΑ α) Μία υποτροφία χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για προπτυχιακές σπουδές σε οποιοδήποτε τομέα εκτός της Ιατρικής. β) Μία (1) υποτροφία χρονικής διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα σε οποιοδήποτε τομέα εκτός της Ιατρικής. γ) Μία (1) υποτροφία χρονικής διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μήνες για προπτυχιακές σπουδές ή για μεταπτυχιακές σπουδές διάρκειας δέκα (10) μηνών στον τομέα της Ελληνικής Λογοτεχνίας. δ) Μία (1) υποτροφία χρονικής διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μήνες για  3 προπτυχιακές σπουδές ή για μεταπτυχιακές σπουδές διάρκειας δέκα (10) μηνών για Ιορδανούς υπηκόους με ελληνικούς δεσμούς ή που είναι μέλη της Ιορδανικής Χριστιανικής Κοινότητας. (Ο πρέσβης της Ελλάδος στην Ιορδανία θα συμμετάσχει στην τελική επιλογή των υποτρόφων αυτής της κατηγορίας). ε) Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές διάρκειας δέκα (10) μηνών για δασκάλους/καθηγητές προκειμένου να μετεκπαιδευτούν στον τομέα των νέων τεχνολογιών και μεθόδων της διδακτικής μεθοδολογίας. Στον αριθμό των παραπάνω υποτροφιών συμπεριλαμβάνονται τόσο οι νέες υποτροφίες όσο και τυχόν ανανέωση υποτροφιών με προτεραιότητα στις δεύτερες.

8. ΚΙΝΑ α) Τρεις (3) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή για έρευνα διάρκειας 10 μηνών η κάθε μία. β) Υποτροφίες για εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, η διάρκεια των οποίων θα ανακοινωθεί με προσεχές έγγραφο.

9. ΚΡΟΑΤΙΑ α) Δέκα (10) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή μέχρι δέκα (10) μήνες για έρευνα. β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

10. ΚΥΠΡΟΣ α) Μία (1) υποτροφία διάρκειας μέχρι δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνεται τόσο η νέα υποτροφία όσο και τυχόν ανανέωση υποτροφίας με προτεραιότητα στη δεύτερη. β) Μία (1) υποτροφία διάρκειας μέχρι δέκα μήνες για μεταπτυχιακές σπου- δές σε μόνιμο εκπαιδευτικό από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

11. ΛΕΤΤΟΝΙΑ α) Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα διάρκειας δέκα (10) μηνών. β) Μία υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

12. ΜΕΞΙΚΟ α) Δέκα (10) μήνες υποτροφίας, για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Η διάρκεια υποτροφίας μπορεί να κυμανθεί από πέντε (5) έως δέκα (10) μήνες. β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

13. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

14.ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ α) Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα διάρκειας δέκα (10) μηνών.

15. ΟΥΓΓΑΡΙΑ α) Μία (1) υποτροφία διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. β) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

16. ΟΥΚΡΑΝΙΑ α) Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

17. ΠΟΛΩΝΙΑ α) Δέκα (10) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

18. ΡΟΥΜΑΝΙΑ Μία (1) υποτροφία χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα.

19. ΣΕΡΒΙΑ α) Είκοσι (20) μήνες για έρευνα, που μπορούν να κατανεμηθούν ανάλογα στους υποψήφιους. Η μικρότερη διάρκεια υποτροφίας μπορεί να είναι πέντε (5) μήνες και η μεγαλύτερη διάρκεια δέκα (10) μήνες. β) Πέντε (5) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

20. ΣΛΟΒΑΚΙΑ α) Δέκα (10) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Η διάρκεια κάθε υποτροφίας μπορεί να είναι από πέντε (5) έως δέκα (10) μήνες. β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

21. ΣΛΟΒΕΝΙΑ α) Μία (1) υποτροφία χρονικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών, για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. β) Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

22. ΤΟΥΡΚΙΑ α) Δύο (2) υποτροφίες για έρευνα διάρκειας έως δέκα (10) μηνών η κάθε μία. β) Μία (1) υποτροφία για έρευνα διάρκειας έως δέκα (10) μηνών που θα χορηγηθεί σε πτυχιούχο του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. γ) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού και μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού σε πτυχιούχο του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης.

23. ΤΣΕΧΙΑ α) Δέκα (10) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Η διάρκεια υποτροφίας μπορεί να είναι από πέντε (5) έως δέκα (10) μήνες. β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

Δείτε την προκήρυξη

Πηγή: www.diorismos.gr, 3.2.2015

Write A Comment