τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης

Pinterest LinkedIn Tumblr

Στο ΦΕΚ Α΄ 80 δημοσιεύτηκε ο ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

Στον υπόψη νόμο, εφεξής Κώδικα,  ενσωματώνονται οι ρυθμίσεις του ν.3386/2005 και άλλων 19 τροποποιητικών νομοθετικών παρεμβάσεων, 6 προεδρικών διαταγμάτων, ενώ γίνεται προσπάθεια περιορισμού του απαιτούμενου αριθμού εφαρμοστικών υπουργικών αποφάσεων. Ο Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης αποτελείται από 139 άρθρα.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του Κώδικα, πλην των μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 138, είναι η 01.06.2014.

Η παρούσα εγκύκλιος σκοπό έχει την παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα που ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής του, ήτοι των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 138.

Κατεβάστε την εγκύκλιο

Write A Comment