τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΥΑ ΥΠΕΣ 2020/26863: Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ΦΕΚ 217/Α’), όπως ισχύει.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment