τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΥΑ Δ11/οικ.26945/1074: Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνίσταται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, που λειτουργούν εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα Ν.Π.Δ.Δ. παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, οι διεθνείς οργανισμοί με παράρτημα στην Ελλάδα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2646/1998 (Α΄ 245), όπως ισχύει, για τον σκοπό εποπτείας και προγραμματισμού φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

* Βλ. διορθώσεις σφαλμάτων στο ΦΕΚ Β΄3211/22.08.2019 

Write A Comment