τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΥΑ Δ11/οικ.26943/1073/2019: Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνίσταται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων ως υποκατηγορία του Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας, που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3961/2011 (Α΄ 97), στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία όλων των ασυνόδευτων ανηλίκων που διαβιβάζονται σε αυτό από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή τρίτο, με αναφορά στην πηγή καταχώρισης και διαβίβασης κάθε στοιχείου για το σκοπό της διαχείρισης και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων που εντοπίζονται στην Ελλάδα και με υποχρέωση τήρησης της κείμενης νομοθεσίας περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment