τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΥΑ Δ11/28925/1169/3.7.2019: Kανονισμός Λειτουργίας Εποπτικού Συμβουλίου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα υπουργική απόφαση εγκρίνεται ο κανονισμός Λειτουργίας Εποπτικού Συμβουλίου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 19 του ν. 4554/2018 (130/τ.Α΄)»

Αντικείμενο του κανονισμού είναι η ρύθμιση του τρόπου εργασίας, λειτουργίας, εσωτερικής διάρθρωσης και υποβοήθησης του έργου του Εποπτικού Συμβουλίου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (εφεξής: το Εποπτικό Συμβούλιο) που συστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4554/2018 (130/τ.Α΄).

Οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου συνίστανται στην εν γένει εποπτεία του έργου του επιτρόπου ασυνόδευτου ανηλίκου όσο και στις επί μέρους ειδικές αρμοδιότητες, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment