τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΥΑ 18951/18: Καθορισμός εγγράφων βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη χώρα για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής καθορίζονται τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη Χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4251/2014, καθώς και των στοιχείων που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση πολίτη τρίτης χώρας με τον ανήλικο ημεδαπό
 
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment