τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΥΑ 130181/25843: Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής για την πολιτογράφηση αλλοδαπών

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την παρούσα Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 3142/21.11.2014), στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση αλλοδαπών σύμφωνα με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας  προστίθεται και η άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς του άρθρου 108 του N. 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης)

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment