τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

YA 1139/2019: Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η ειδικότερη διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment