τελευταια νεα
ΔΙΕΘΝΗ

Το Συμβούλιο της Ευρώπης για τη νέα μεταναστευτική νομοθεσία της Ισπανίας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ν. Μουζνίκις, δήλωσε ότι τα σχέδια της Ισπανίας για την ψήφιση νομοθεσίας που θα επιτρέπει την επαναπροώθηση των μεταναστών, που φτάνουν σε ισπανικό έδαφος, θα ισοδυναμούσε για τη συγκεκριμένη χώρα, με σαφή παραβίαση του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο αρμόδιος Επίτροπος κάλεσε τις ισπανικές αρχές να επανεξετάσουν το νομοσχέδιο και να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε μελλοντική νομοθεσία θα συμμορφώνεται πλήρως με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ισπανίας, οι οποίες περιλαμβάνουν την εξασφάλιση πλήρους πρόσβασης σε αποτελεσματική διαδικασία χορήγησης ασύλου, παρέχουν προστασία κατά της επαναπροώθησης και απαγορεύουν τις συλλογικές απελάσεις.

Επίσης, ζήτησε από τις αρχές να ενισχύσουν το σύστημα παροχής ασύλου, έτσι ώστε να επιτρέπουν σε όλα τα άτομα που χρήζουν προστασίας να έχουν πρόσβαση στο ισπανικό έδαφος με ασφάλεια και να υποβάλλουν αιτήσεις ασύλου, με παράλληλη πρόνοια εκ μέρους του κράτους για την ύπαρξη του κατάλληλου υλικού και ανθρώπινου δυναμικού, όπως αστυνομικών, δικηγόρων και διερμηνέων, στις περιοχές όπου καταφτάνουν οι μετανάστες.

Lawnet.gr, 20.1.2015

Write A Comment