τελευταια νεα
Tag

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Browsing

Ήπιες διοικητικές τροποποιήσεις προς μια περισσότερο συμπεριληπτική κατεύθυνση, προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη για τις προϋποθέσεις οικονομικής ένταξης των υποψηφίων για πολιτογράφηση αλλογενών, τις οποίες εισήγαγε η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ). Οι απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη δεν έτυχαν θετικής ανταπόκρισης.

Ήπιες διοικητικές τροποποιήσεις προς μια περισσότερο συμπεριληπτική κατεύθυνση, προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη για τις προϋποθέσεις οικονομικής ένταξης των υποψηφίων για πολιτογράφηση αλλογενών, τις οποίες εισήγαγε η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ).

Η Ανεξάρτητη Αρχή έλαβε το προηγούμενο διάστημα σημαντικό αριθμό αναφορών, που κρίνουν αυστηρή και υπερβολική, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών της χώρας, τη σχετική διάταξη για τα οικονομικά κριτήρια πολιτογράφησης, που προβλέπει το ελάχιστο δηλωμένο εισόδημα για σειρά ετών. Κατ’ αποτέλεσμα, η ρύθμιση καταλήγει στον αποκλεισμό, από την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, μεγάλου αριθμού, ενταγμένων κατά τα άλλα, μεταναστών.

Περαιτέρω, η εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων, όπως διαμορφώθηκαν με τη πρόσφατη τροποποίηση του ΚΕΙ, είναι ιδιαιτέρως προβληματική για όσες και όσους είχαν καταθέσει προγενέστερα αιτήματα, με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Οι απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη δεν έτυχαν θετικής ανταπόκρισης.

Σε μια περίοδο που ολόκληρη η κοινωνία υφίσταται τις συνέπειες της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, οι μετανάστες γίνονται συχνότερα θύματα περιθωριοποίησης και διακρίσεων, αλλά και στόχος βίαιων επιθέσεων, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη με αφορμή την παγκόσμια ημέρα μεταναστών. Η ανεξάρτητη αρχή έχει δεχτεί μεγάλο αριθμό αναφορών, από μετανάστες και οργανώσεις τους, και έχει προτείνει στο υπουργείο Εσωτερικών μια σειρά από μέτρα για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την μετανάστευση και την κοινωνική ένταξη, καθώς και την διαδικασία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, για μετανάστες δεύτερης γενιάς λόγω γέννησης ή φοίτησης.

1. Δελτίο Τύπου

2.Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την Κύρωση του Κώδικα Μετανάστευσης

3. Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ιθαγένεια