τελευταια νεα
Tag

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Browsing

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην παρουσίαση και αποσαφήνιση των πρόσφατων εξελίξεων στη νομοθεσία και τη νομολογία, τόσο στο πεδίο της γνώσης από συμπληρωματικούς κλάδους όσο και σ’ εκείνο του επίκαιρου χειρισμού των ζητημάτων που συνδέονται με την ιδιότητα του πρόσφυγα.

Οι αυξανόμενοι προσφυγικοί πληθυσμοί και οι διαρκείς νομοθετικές αλλαγές στο δίκαιο του ασύλου συνεχίζουν να δημιουργούν ζητήματα συστηματοποίησης της πρακτικής στον κλάδο αυτό του δικαίου, ο οποίος πλέον διαπλέκεται όλο και περισσότερο με άλλους δικαϊκούς κλάδους.

Στα ζητήματα καθορισμού του καθεστώτος πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας (international protection status determination) προστίθενται πλέον οι ρυθμίσεις για την ένταξη και τα δικαιώματα των αναγνωρισμένων, οι διατάξεις για τους ανηλίκους και εξαιρετικές μορφές προστασίας, όπως η απονεμόμενη στους ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ουκρανία.

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην παρουσίαση και αποσαφήνιση των πρόσφατων εξελίξεων στη νομοθεσία και τη νομολογία, τόσο στο πεδίο της γνώσης από συμπληρωματικούς κλάδους όσο και σ’ εκείνο του επίκαιρου χειρισμού των ζητημάτων που συνδέονται με την ιδιότητα του πρόσφυγα. Θα δοθεί έμφαση στις αλλαγές που επέφερε ο νέος Κώδικας, καθώς και στη νεότερη νομολογία των διοικητικών και δικαστικών οργάνων.