τελευταια νεα
Tag

ΚΈΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Browsing

Παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ (απαγόρευση βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης) για τις συνθήκες διαβίωσης μιας εγκύου αιτούσας διεθνούς προστασίας στη Σάμο το 2019.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσε στις 4 Απριλίου 2023 την απόφαση A.D. κατά Ελλάδας, αναγνωρίζοντας παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ (απαγόρευση βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης) για τις συνθήκες διαβίωσης μιας εγκύου αιτούσας διεθνούς προστασίας στη Σάμο το 2019.

Η προσφεύγουσα υποστήριξε ότι κατά την άφιξή της στη Σάμο ήταν έξι μηνών έγκυος, με ιατρικό ιστορικό αποβολών. Έμενε σε μια σκηνή έξω από το ΚΥΤ όπου δεν είχε πρόσβαση σε επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής. Όταν η σκηνή της καταστράφηκε, διέμενε σε νέα που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων του ΚΥΤ, όπου οι εγκαταστάσεις δεν πληρούσαν τις ελάχιστες προυποθέσεις υγιεινής.

Το ΕΔΔΑ κήρυξε την προσφυγή παραδεκτή απορρίπτοντας την ένσταση της Ελληνικής Κυβέρνησης ότι η προσφεύγουσα δεν είχε υποβάλει γραπτές αιτήσεις προς τις αρμόδιες αρχές ή τα εθνικά δικαστήρια επικαλούμενη τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων της και ως εκ τούτου δεν είχε εξαντλήσει τα εσωτερικά ένδικα μέσα. Το Δικαστήριο σημείωσε ότι οι ανάγκες στέγασης της αντιμετωπίστηκαν μόνο όταν γεννήθηκε το παιδί της, μολονότι αυτές οι ανάγκες της ήταν γνωστές στις αρχές σχεδόν τρεις μήνες πριν.

Στη συνέχεια, το ΕΔΔΑ παρατήρησε ότι η προσφεύγουσα διέμενε στο ΚΥΤ Σάμου για περίπου δυόμισι μήνες. Το Δικαστήριο έκρινε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η προσφεύγουσα βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης της και επομένως χρειαζόταν εξειδικευμένη φροντίδα. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η μεταχείριση της προσφεύγουσας υπερέβη το ελάχιστο όριο σοβαρότητας που απαιτείται για την εφαρμογή του Άρθρου 3 και ως εκ τούτου καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ.