τελευταια νεα
Tag

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Browsing

Ο Μηχανισμός Καταγραφής αποσκοπεί στην παρακολούθηση, καταγραφή και ανάδειξη του φαινομένου των άτυπων αναγκαστικών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών από την Ελλάδα σε άλλες χώρες, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με τα φερόμενα θύματα και μέσω της υιοθέτησης μιας κοινής, διαφανούς και επιστημονικής μεθοδολογίας στις καταγραφές. 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), που είναι ο Εθνικός Θεσμός για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ελλάδα και το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, παρουσίασε σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Ιανουαρίου στις 11.30 π.μ. στα γραφεία της ΕΕΔΑ  τον Μηχανισμό Καταγραφής Περιστατικών Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών. Στη Συνέντευξη παρουσιάστηκε ο τρόπος λειτουργίας και η μεθοδολογία του Μηχανισμού Καταγραφής, καθώς και στοιχεία από την πρώτη Ενδιάμεση Έκθεσή του.

Η δημιουργία του Μηχανισμού Καταγραφής αποτέλεσε απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΔΑ τον Σεπτέμβριο του 2021 με σκοπό την έμπρακτη ανταπόκριση του Εθνικού Θεσμού Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε δύο βασικές διαπιστώσεις: α) της απουσίας ενός επίσημου και αποτελεσματικού συστήματος καταγραφής των καταγγελλόμενων περιστατικών άτυπων αναγκαστικών επιστροφών, και β) της ανάγκης διασύνδεσης των φορέων, οι οποίοι καταγράφουν με δική τους πρωτοβουλία τα περιστατικά που φέρεται να συντελούνται σε βάρος προσώπων, τα οποία προσέρχονται στις υπηρεσίες τους.

Στον Μηχανισμό Καταγραφής συμμετέχουν οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο και προσφέρουν δωρεάν νομικές, ιατρικές, ψυχοκοινωνικές ή άλλες υπηρεσίες σε πολίτες τρίτων χωρών. Στον Μηχανισμό Καταγραφής συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας, στo πλαίσιo της εντολής του, το Γραφείο Ελλάδος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (ΥΑ/ΟΗΕ), προσφέροντας στον Μηχανισμό Καταγραφής τεχνική υποστήριξη.

Ο Μηχανισμός Καταγραφής αποσκοπεί στην παρακολούθηση, καταγραφή και ανάδειξη του φαινομένου των άτυπων αναγκαστικών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών από την Ελλάδα σε άλλες χώρες, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με τα φερόμενα θύματα και μέσω της υιοθέτησης μιας κοινής, διαφανούς και επιστημονικής μεθοδολογίας στις καταγραφές. Επιδιώκει την προώθηση και εμπέδωση του σεβασμού της αρχής της μη-επαναπροώθησης και τη διασφάλιση των εγγυήσεων και των νόμιμων διαδικασιών. Στόχο του Μηχανισμού Καταγραφής αποτελεί η ενίσχυση της λογοδοσίας για τις δηλούμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναφέρεται ότι συντελούνται κατά τη διάρκεια εξέλιξης περιστατικών άτυπων αναγκαστικών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών από την Ελλάδα σε άλλες χώρες.

Ο Μηχανισμός Καταγραφής έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 50 περιστατικά άτυπων αναγκαστικών επιστροφών που, κατά τους ισχυρισμούς των φερόμενων θυμάτων, συνέβησαν από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2022. Τα 50 αυτά φερόμενα περιστατικά άτυπων αναγκαστικών επιστροφών υποστηρίζονται από 58 ατομικές μαρτυρίες που καταγράφηκαν μέσω προσωπικών συνεντεύξεων απευθείας με τα φερόμενα θύματα. Ο Μηχανισμός Καταγραφής θα παρουσιάσει αναλυτικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των περιστατικών που κατέγραψε στην ετήσια πλήρη έκθεσή του που θα δημοσιευθεί αργότερα εντός του έτους.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και Εξόριστους (European Council on Refugees and Exiles – ECRE) δημοσίευσε πρόσφατα ένα νομικό σημείωμα σχετικά με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά πρότυπα στις διαδικασίες διαπίστωσης της ανηλικότητας αιτούντων ασύλο αλλοδαπών.

Το σημείωμα αυτό παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των κύριων προκλήσεων στην αξιολόγηση της ηλικίας στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, αυτές οι προκλήσεις αναλύονται από νομική σκοπιά με βάση το δίκαιο της ΕΕ, τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης και το διεθνές δίκαιο σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού.

Αυτή η ανάλυση συνοδεύεται επίσης από τη γενική και ειδική για το ζήτημα νομολογία. Το σημείωμα προσδιορίζει ένα ευρύ φάσμα εγγυήσεων βάσει του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου που θα πρέπει να ισχύουν σε όλες τις διαδικασίες διαπίστωσης της ανηλικότητας. Περιλαμβάνει επίσης ένα σύνολο συστάσεων που πρέπει να διασφαλίζουν τα κράτη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας διαπίστωσης της ανηλικότητας.

Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας σας καλεί σε Συνέντευξη Τύπου με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την καταγραφή περιστατικών βίας με ρατσιστικό κίνητρο από τα μέλη του Δικτύου κατά τη διάρκεια του 2017.
Η Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ.,
στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος)
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Γεώργιος Σταυρόπουλος, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Θα απευθύνει χαιρετισμό:
Μαρία Γιαννακάκη, Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Παρουσίαση αποτελεσμάτων Ετήσιας Έκθεσης του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας:
Τίνα Σταυρινάκη, Βοηθός Συντονίστρια
Παρουσίαση στοιχείων της Ελληνικής Αστυνομίας:
Δημοσθένης Κατσιαβάρας, Υπαστυνόμος Α’, Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, Τμήμα Κοινωνικών Ζητημάτων & Αντιμετώπισης Ρατσισμού
Παρεμβαίνουν:
Στέλλα Νάνου, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
«Ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην καταπολέμηση του ρατσισμού»
Taher Alizadeh, Κοινότητα Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων
« Η επίθεση στα γραφεία της Κοινότητας Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων»
Νικολέτα Κυράνα, Άρσις Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
«Η συμβολή και η έκθεση σε κίνδυνο του προσωπικού των ανθρωπιστικών οργανώσεων στην προάσπιση των δικαιωμάτων»
Θανάσης Θεοφιλόπουλος, Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας
«Τα «σκοτεινά» νούμερα της ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας»

Τον Μάιο του 2015 η Επιτροπή υιοθέτησε μια νέα προσέγγιση, βασισμένη σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ ή hotspot, που έχει επίσης αποδοθεί ως προσέγγιση των «κομβικών σημείων»), προκειμένου να βοηθήσει την Ελλάδα και την Ιταλία να αντεπεξέλθουν στην αιφνίδια και δραματική αύξηση του αριθμού των παράτυπων μεταναστών που κατέφθαναν στα εξωτερικά σύνορά τους.
Στην εν προκειμένω έκθεση του το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:
σε αμφότερες τις χώρες, χάρη στην εφαρμογή της προσέγγισης των ΚΥΤ, διασφαλίστηκε η ορθή ταυτοποίηση, καταγραφή και λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων της πλειονότητας των αφικνούμενων μεταναστών κατά το 2016, καθώς και ο έλεγχος των στοιχείων τους κατ’ αντιπαραβολή με τις σχετικές βάσεις δεδομένων για την ασφάλεια.
Ωστόσο, παρά τη σημαντική στήριξη από την ΕΕ, στο τέλος του 2016 οι εγκαταστάσεις υποδοχής στις δύο χώρες εξακολουθούσαν να μην είναι επαρκείς.
Υπήρχε επίσης έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία και την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των ασυνόδευτων ανηλίκων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Στο πλαίσιο της προσέγγισης των ΚΥΤ προβλέπεται εκτός των άλλων η παραπομπή των μεταναστών στις κατάλληλες επακόλουθες διαδικασίες, ήτοι στην υποβολή αίτησης χορήγησης ασύλου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, στη μετεγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος ή στην επιστροφή στη χώρα προέλευσης. Οι εν λόγω διαδικασίες είναι συχνά ιδιαίτερα χρονοβόρες και χαρακτηρίζονται από «σημεία συμφόρησης», γεγονός που έχει αντίκτυπο στη λειτουργία των ΚΥΤ.
Τέλος, όπως αναφέρουν οι ελεγκτές, η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν λάβει οικονομική στήριξη από τα εθνικά προγράμματα ΤΑΜΕ (AMIF) και ΤΑΕ (ISF) της ΕΕ, χωρίς παρ’ όλα αυτά να υπάρχει, κατά τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου, διαθέσιμη έκθεση σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εν λόγω κονδυλίων για τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης.
Βάσει των ως άνω διαπιστώσεων, οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά συστάσεων προς την Επιτροπή προκειμένου να συνδράμει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την προσέγγιση των ΚΥΤ όσον αφορά τη δυναμικότητά τους, την τοποθέτηση εμπειρογνωμόνων, καθώς και τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των διαφόρων παραγόντων. Προκειμένου να βελτιωθεί η μεταχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων, συνιστούν στην Επιτροπή να ζητήσει τον διορισμό υπεύθυνου προστασίας παιδιών σε κάθε δομή.
Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (European Court of Auditors) αποτελεί ένα από τα κύρια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδρύθηκε το 1975. Αποστολή του είναι να ελέγχει τη χρηστή διαχείριση των πόρων της ΕΕ, έτσι ώστε τα χρήματα των πολιτών της να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχει το δικαίωμα να ελέγχει κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που χειρίζεται πόρους της ΕΕ.
Σχόλιο: Πολλά από τα ανωτέρω ζητήματα έχουν ήδη επισημανθεί από πολλές οργανώσεις και φορείς. Ωστόσο, το γεγονός ότι ένας ευρωπαϊκός θεσμός που εμπλέκεται στον έλεγχο των κονδυλίων επιβεβαιώνει όσα ήδη γνωρίζουμε φέρει ιδιαίτερη σημασία.


Μέσω επιστολής προς τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους αναφορικά με την προβλεπόμενη διαδικασία διακρίβωσης της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων αλλοδαπών στο πλαίσιο διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, με βάση την εμπειρία της Οργάνωσης στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μόριας Λέσβου.
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, σε περίπτωση που υπάρξει αμφιβολία ως προς την ηλικία ενός πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος ενδέχεται να είναι ανήλικος, τότε γίνεται προσδιορισμός ηλικίας από το κλιμάκιο ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στο οποίο παραπέμπεται προς εξέταση ο πολίτης τρίτης χώρας.

Δυστυχώς, οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, μετά τις 20 Μαρτίου 2016, οπότε και τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, δεν συντελούν στην διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος για την διεξαγωγή εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων όπως αυτές του προσδιορισμού της ηλικίας. Παράλληλα, επιτείνουν τους στρεσογόνους παράγοντες στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα το εκάστοτε άτομο να μην είναι σε θέση να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτίμηση της ηλικίας.

Επιπλέον, κατά την παρούσα χρονική περίοδο, σε πολλά από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης απουσιάζουν εξειδικευμένοι παιδίατροι, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένοι διερμηνείς για την διεξαγωγή εις βάθος συνεντεύξεων που απαιτούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών διακρίβωσης της ηλικία.

Συνεπώς, τα κλιμάκια ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των Γιατρών του Κόσμου που παρέχουν υπηρεσίες στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης δεν διαθέτουν τα μεθοδολογικά εκείνα εργαλεία (πιστοποιημένα από διεθνείς φορείς και την επιστημονική κοινότητα) που θα βοηθούσαν στη διεξαγωγή ασφαλών εκτιμήσεων ως προς το συγκεκριμένο θέμα.

Κλείνοντας, η Οργάνωση επεσήμανε ότι οι επιμέρους μέθοδοι διαπίστωσης της ανηλικότητας, που προβλέπει η κείμενη ελληνική νομοθεσία, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν με ακρίβεια την ηλικία ενός ατόμου, παρά μόνο ένα ηλικιακό εύρος.

Οι Γιατροί του Κόσμου, ως ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, αντιτίθενται στην πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων που δεν έχουν θεραπευτικό σκοπό αλλά λαμβάνουν χώρα για σκοπούς ελέγχου της μετανάστευσης. Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για τη ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών και όχι για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης των ιδιαίτερα ευάλωτων παιδιών.


Eκατό χιλιάδες πρόσφυγες έχουν διασωθεί από το Λιμενικό από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, ενώ από την 1η του νέου έτους έχουν ήδη φθάσει στην Ελλάδα άλλα 35.000 άτομα, όπως ανακοινώθηκε από τον επικεφαλής του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Μετανάστευσης, υποστράτηγο Κωνσταντίνο Φλώρο, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία για τους πρόσφυγες και για την πορεία των εργασιών στα κέντρα καταγραφής και μετεγκατάστασης προσφύγων.
Το 2015 πέρασαν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες στην Ευρώπη από την Τουρκία, και ανάμεσά τους ήταν 10.000 ασυνόδευτα παιδιά.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 413 διακινητές.
Τα κέντρα καταγραφής σε Λέσβο, Χίο και Λέρο λειτουργούν στο 100%, με δυνατότητα φιλοξενίας 1.500, 1.000 και 600 άτομα, αντίστοιχα, και δυνατότητα καταγραφής έως 4.000 ατόμων.
http://admin.nooz.gr/Uploads/metanastes2512152.jpgΣτη Σάμο λειτουργεί στο 50%, οι υποδομές βρίσκονται στο 20%, με δυνατότητα φιλοξενίας 800 ατόμων σε άλλο χώρο. Μπορούν να καταγράφονται από 400 έως 1.000 άτομα.
Στα Διαβατά, οι υποδομές βρίσκονται στο 25% με δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι 4.000 ατόμων.
Στη Κω οι υποδομές βρίσκονται στο 20%.
Στον ΟΛΘ οι υποδομές βρίσκονται στο 15%.

Στο Σχιστό οι υποδομές έχουν ολοκληρωθεί και έχει δυνατότητα φιλοξενίας από 1.218 έως 4.000 άτομα.
Πηγή: Nooz.gr, 16.02.2016

Περισσότεροι από 410.000 νέοι αιτούντες άσυλο καταγράφηκαν στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2015, εκ των οποίων ο ένας στους τρεις είναι Σύρος πρόσφυγας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν την Πέμπτη στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, οι Σύροι είναι πρώτοι στις αιτήσεις διεθνούς προστασίας στην ΕΕ με ποσοστό 34%. Ακολουθούν οι Αφγανοί (14%), οι Ιρακινοί (11%), οι Αλβανοί (5%) και οι Πακιστανοί (3%).
Το τρίτο τρίμηνο του 2015, ο αριθμός των Σύρων και Ιρακινών αιτούντων άσυλο υπερτριπλασιάστηκε, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας τους 138.000, από 44.500. Παράλληλα, διπλασιάστηκε ο αριθμός των Αφγανών αιτούντων άσυλο, ξεπερνώντας τις 56.500 αιτήσεις.
Οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου καταγράφηκαν στη Γερμανία και την Ουγγαρία (περίπου 108.000 νέες αιτήσεις στην κάθε χώρα, αντιπροσωπεύοντας το 26% του συνόλου των αιτήσεων στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2015). Ακολουθούν η Σουηδία με περίπου 42.500 αιτήσεις (10% του συνόλου), η Ιταλία με 28.500 (7%) και η Αυστρία με 27.500 αιτήσεις (7%).
Στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2015 καταγράφηκαν 2.890 νέες αιτήσεις ασύλου (έναντι 2.865 το δεύτερο τρίμηνο), αντιπροσωπεύοντας το 0,7% του συνόλου των αιτήσεων στην ΕΕ. Σε σχέση με τον πληθυσμό της Ελλάδας, αντιστοιχούν 267 αιτήσεις ασύλου ανά εκατομμύριο κατοίκων. Στην Ελλάδα, το 34% των αιτήσεων ασύλου αντιστοιχεί σε Σύρους (990 αιτήσεις), το 14% σε Πακιστανούς (410 αιτήσεις) και το 14% σε Αφγανούς (405 αιτήσεις).
Σε σχέση με τον πληθυσμό του κάθε κράτους-μέλους, οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (10.974 ανά εκατομμύριο κατοίκων), στη Σουηδία (4.362), στην Αυστρία (3.215), στη Φιλανδία (2.765), στη Γερμανία (1.334), στο Βέλγιο (1.301) και στο Λουξεμβούργο (1.108).
Στον αντίποδα, οι λιγότερες αιτήσεις ασύλου καταγράφηκαν στη Σλοβακία (3 ανά εκατομμύριο κατοίκων), στην Κροατία (8), στη Ρουμανία (14), στην Πορτογαλία (21) και στην Τσεχία (25).
Στην ΕΕ αντιστοιχούν 814 νέες αιτήσεις ασύλου ανά εκατομμύριο κατοίκων.

Εν τω μεταξύ, εκκρεμούν αποφάσεις για 808.000 παλαιότερες αιτήσεις ασύλου σε χώρες της ΕΕ, ως το Σεπτέμβριο του 2015, εκ των οποίων οι 435.000 δεν έχουν εξεταστεί ακόμη.
Πηγή: In.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, 10.12.2015

Οι εργαζόμενοι που μετακινούνται εντός της ΕΕ, ή μεταναστεύουν στην ΕΕ, διατρέχουν κίνδυνο να πέσουν θύματα σοβαρής εργασιακής εκμετάλλευσης σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), στην οποία επισημαίνεται ότι ενώ η ΕΕ έχει θεσπίσει νομοθεσία που απαγορεύει συγκεκριμένες μορφές σοβαρής εργασιακής εκμετάλλευσης τα φαινόμενα αυτά είναι αρκετά συχνά.

Τα πορίσματα της έκθεσης δείχνουν ότι η εγκληματική εργασιακή εκμετάλλευση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε μια σειρά από κλάδους, όπως κυρίως η γεωργία, οι κατασκευές, τα ξενοδοχεία και οι υπηρεσίες εστίασης, η οικιακή εργασία και η μεταποίηση, καθώς και ότι οι θύτες δεν διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο να διωχθούν ποινικά ή να υποχρεωθούν να αποζημιώσουν τα θύματα. Παρά τη διαφοροποιημένη γεωγραφική και τομεακή κατανομή τους, οι εργαζόμενοι, που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, παρουσιάζουν συχνά σημαντικές ομοιότητες, όπως είναι οι πολύ χαμηλοί μισθοί – μερικές φορές ένα ευρώ την ώρα, ή και λιγότερο – και τα 12ωρα ωράρια εργασίας, για έξι, ή και επτά ημέρες την εβδομάδα. “Η κατάσταση αυτή δεν βλάπτει μόνο τα ίδια τα θύματα, αλλά υπονομεύει γενικότερα τους κανόνες εργασίας”, αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την Ελλάδα και το καθεστώς ατιμωρησίας ή μικρών ποινών, που επικρατεί σε τέτοιες υποθέσεις, υπάρχει εκτενής αναφορά στην υπόθεση των 119 μεταναστών από το Μπαγκλαντές, που εργάζονταν κάτω από “απάνθρωπες συνθήκες” σε καλλιέργειες φράουλας στη Νέα Μανωλάδα και οι οποίοι δέχτηκαν τα πυρά των εποπτών τους όταν ζήτησαν την καταβολή των 22 ευρώ ανά ημέρα εργασίας που τους είχαν υποσχεθεί. Όπως αναφέρει η έκθεση, οι αρχές αναγνώρισαν ως θύματα εργασιακού trafficking και παραχώρησαν άδεια παραμονής μόνο στους 35 εργάτες που τραυματίστηκαν. Επιπλέον, από τους τέσσερις θύτες που συνελήφθησαν, ένας κρίθηκε ένοχος, με την κατηγορία της πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης, ένας κρίθηκε ένοχος, για απλή συμμετοχή και δύο αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αθωώθηκε ομόφωνα από τις κατηγορίες της σοβαρής επίθεσης και του εργασιακού trafficking, όπως αναφέρεται.

Όπως σημειώνει η έκθεση, οι μετανάστες χωρίς άδεια εργασίας, που υφίστανται εργασιακή εκμετάλλευση, συχνά δεν προβαίνουν σε επίσημες καταγγελίες λόγω του φόβου της απέλασης, ενώ ακόμα και εάν προσφύγουν στην αστυνομία συχνά έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιου είδους απειλές. Ως παράδειγμα, παρατίθεται η περίπτωση δύο εργατών βουλγαρικής καταγωγής, που εργάζονταν σε βοσκότοπους στην Ελλάδα και κατήγγειλαν τις συνθήκες εργασίας στην αστυνομία. Η αστυνομία έφτασε στον τόπο εργασίας τους, αλλά, λόγω των οικογενειακών σχέσεων που είχαν οι αστυνομικοί με τον αγρότη, απείλησαν τους εργαζόμενους με απέλαση από τη χώρα. Την υπόθεση ανέλαβαν αργότερα οι βουλγαρικές αρχές, όπως αναφέρει η έκθεση.

Ένας ακόμη λόγος, που συμβάλλει στη διαιώνιση του φαινομένου σύμφωνα με την έκθεση, είναι η έλλειψη μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής παρακολούθησης των συνθηκών εργασίας, συχνά λόγω έλλειψης των αναγκαίων πόρων. Ως παράδειγμα σημειώνεται η περίπτωση της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η Ελλάδα παρατίθεται ως παράδειγμα και στις περιπτώσεις εργασιακής εκμετάλλευσης σε εταιρίες που συνεργάζονται με το δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, η έκθεση κάνει αναφορά σε περιστατικό γυναίκας, με καταγωγή από την Γκάνα, που εργαζόταν σε εταιρία καθαρισμού για το δημόσιο τομέα και μόλις παραπονέθηκε για τις συνθήκες εργασίας αναγκάστηκε σε “οικειοθελή παραίτηση”.

Ωστόσο, η έκθεση δεν παραλείπει να αναφερθεί και σε περιστατικό εργασιακής εκμετάλλευσης με θύματα Έλληνες εργαζόμενους σε εταιρία καθαρισμού αλυσίδας εστιατορίων του Βελγίου. Μαζί με άλλους εργαζόμενους από τη Γερμανία, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία και το Καζακστάν είχαν αναγκαστεί να δουλεύουν με περιορισμένη επαφή με τον έξω κόσμο, για 45 ευρώ την ημέρα, επτά μέρες την εβδομάδα, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Μετά από ανώνυμη καταγγελία ο εργοδότης κατηγορήθηκε για εργασιακό trafficking και άλλα αδικήματα.

Τέλος, η έκθεση αναφέρει ως θετικό σημείο πως η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες όπου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις παρέχουν όλο και πιο ενεργά βοήθεια στους εργαζόμενους, όσον αφορά τα εργασιακά τους δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν άδεια εργασίας. Οι άλλες δύο είναι η Αυστρία και η Ιρλανδία.

Πηγή: In.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, 2.6.2015

Δείτε το πλήρες κείμενο της έκθεσης (στα αγγλικά)

Eνδείξεις εξοικείωσης της ελληνικής κοινωνίας με τη βία και την στοχοποίηση ατόμων λόγω της διαφορετικότητάς τους, διαπιστώνει το Δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατιστικής βίας, στην ετήσια έκθεση για το έτος 2014. Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα αναλύονται τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα της καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας και εγκλημάτων μίσους και διαπιστώνεται η παρουσία τριών ποιοτικών τάσεων των περιστατικών που υποστηρίζουν το παραπάνω συμπέρασμα:

– Πρώτον, παρά την ποινική αντιμετώπιση εγκληματικών ενεργειών με ρατσιστικό κίνητρο μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, οι επιθέσεις κατά προσφύγων και μεταναστών/στριών εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία των καταγραφών.

– Δεύτερον, παρατηρείται διάχυση της βίας κατά ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.

– Τρίτον, η εμπλοκή ένστολων σε περιστατικά ρατσιστικής βίας παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014, το Δίκτυο κατέγραψε, μέσω συνεντεύξεων με τα θύματα, 81 περιστατικά ρατσιστικής βίας με περισσότερα από 100 θύματα. Σε 46 περιστατικά στοχοποιήθηκαν μετανάστες/στριες ή πρόσφυγες λόγω εθνικής προέλευσης ή χρώματος, ενώ σε 32 περιστατικά στοχοποιήθηκαν ΛΟΑΤKI άτομα (σε 3 τέτοια περιστατικά τα θύματα ήταν αλλοδαποί). Τέλος, σε τρία αντισημιτικά περιστατικά βεβηλώθηκαν ιερός χώρος και σύμβολα. Στα θετικά της χρονιάς, το Δίκτυο καταγράφει την αυξανόμενη τάση μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών να καταγγέλουν αυτά τα περιστατικά, γεγονός που σημαίνει οτι αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς από ότι στο παρελθόν.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση εδώ

Αριθμός ρεκόρ 38 εκατομμυρίων ανθρώπων έχουν εκτοπιστεί μέσα στη χώρα τους λόγω της βίας και των εσωτερικών συγκρούσεων, κυρίως στη Συρία και την Ουκρανία, σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στη Γενεύη από νορβηγική μη κυβερνητική οργάνωση, το Παρατηρητήριο Εσωτερικού Εκτοπισμού (IDMC).
“Είναι τα χειρότερα στοιχεία που αφορούν τους ανθρώπους οι οποίοι εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εδώ και μία γενιά, απόδειξη ότι έχουμε αποτύχει παντελώς στο θέμα της προστασίας αθώων αμάχων”, δήλωσε ο Γιαν ‘Εγκελαντ, γενικός γραμματέας του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων (NRC), στο οποίο ανήκει το IDMC.
Τα 38 εκατομμύρια των ανθρώπων αυτών ισοδυναμούν με τους πληθυσμούς τριών μεγάλων πόλεων μαζί, του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης και του Πεκίνου, επισημαίνει η μκο. Σε σχέση με το 2013, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 14,1%.
Μόνο το 2014, υπήρξαν 11 εκατομμύρια νέοι εκτοπισμένοι και το 60% αυτών ζουν σε πέντε χώρες: στο Ιράκ, το Νότιο Σουδάν, τη Συρία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Νιγηρία. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι το 2014, 30.000 άνθρωποι εγκατέλειπαν καθημερινά τις εστίες τους.
Οι ιρακινοί πολίτες επλήγησαν περισσότερο από τον εσωτερικό εκτοπισμό το 2014, με τουλάχιστον 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, τουλάχιστον το 40% του συριακού πληθυσμού –παγκόσμιο ρεκόρ– δηλαδή 7,6 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, αναζητώντας καταφύγιο αλλού στη χώρα.
Η έκθεση αφορά μόνο εκτοπισμένους και δεν συμπεριλαμβάνει τους πρόσφυγες, δηλαδή ανθρώπους που εγκατέλειψαν τη χώρα τους για να βρουν καταφύγιο στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα τον Ιούνιο του 2014 η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, υπήρχαν 16,7 εκατομμύρια πρόσφυγες παγκοσμίως το 2013.

Συνεπώς, ο αριθμός των εκτοπισμένων είναι διπλάσιος αυτού των προσφύγων στον κόσμο.
Ethnos.gr με πηγές από ΑΠΕ, 6.5.2015