τελευταια νεα
Tag

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Browsing

Στο Βέλγιο σήμερα δύο ασυνόδευτα ανήλικα, ένα νεαρό αγόρι και μια έφηβη που ταξίδεψαν ολομόναχα από την Αφρική μέχρι το Βέλγιο, βάζουν την ανεκτίμητη φιλία τους πάνω από τις δύσκολες συνθήκες της εξορίας τους.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών 2022 στις 24 Μαΐου 2022, όπου διαγωνίστηκε για τον Χρυσό Φοίνικα και κέρδισε το ειδικό βραβείο 75ης επετείου του φεστιβάλ.

Το Τόρι και Λοκία προκειται να προβληθεί απο τις 9 Φεβρουαρίου στο Δαναό.

Η κράτηση παιδιών ήταν παράνομη, καθώς δεν υπόκεινταν στην απόφαση απέλασης και όλες οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων ανέφεραν μόνο ότι αυτά συνόδευαν τη μητέρα τους. Ως αποτέλεσμα, βρίσκονταν σε νομικό κενό για περισσότερο από ένα μήνα χωρίς κάποιο αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα στη διάθεσή τους και η κράτηση ή η αποφυλάκισή τους εξαρτιόταν πλήρως από τη νομική κατάσταση της μητέρας τους.

Στις 17 Ιανουαρίου 2023, το ΕΔΔΑ εξέδωσε την απόφασή του στην υπόθεση Minasian and Others κατά Μολδαβίας (αριθμ. προσφυγής 26879/17). Η υπόθεση αφορούσε μια μητέρα και τα τρία ανήλικα παιδιά της που διέμεναν νόμιμα στη Μολδαβία, έχοντας διαφύγει εκεί απο τη χώρα καταγωγής τους (Γεωργία). Η οικογένεια πέρασε παράτυπα τα σύνορα με τη Ρουμανία, αλλά τους επέστρεψαν αμέσως στη Μολδαβία. Στη συνέχεια, το Γραφείο Μετανάστευσης και Ασύλου της Μολδαβίας διέταξε την επιστροφή της μητέρας στην Ουκρανία, από οπου ειχαν εισέλθει στη Μολδαβία. Τα παιδιά της δεν αναφέρθηκαν σε αυτή την απόφαση. Όλοι τους κρατήθηκαν στη συνέχεια.

Όσον αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 1 της ΕΣΔΑ, το Δικαστήριο του Στρασβούργου έκρινε την προσφυγή της μητέρας ως απαράδεκτη, καθώς δεν υπέβαλε δεόντως παράπονα κατά της στέρησης της ελευθείας της σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο.

Αντίθετα, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η κράτηση παιδιών ήταν παράνομη, καθώς δεν υπόκεινταν στην απόφαση απέλασης και όλες οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων ανέφεραν μόνο ότι αυτά συνόδευαν τη μητέρα τους. Το Δικαστήριο σημείωσε ότι τα εθνικά δικαστήρια δεν έκαναν καμία ανάλυση για το κατά πόσον η κράτηση παιδιών ήταν μέτρο έσχατης ανάγκης, δεδομένου ότι δεν εξετάστηκε η κατάσταση των παιδιών. Επιπλέον, δεν υπήρξε απαραίτητη ανάλυση για το εάν η κράτηση ήταν κατάλληλη για παιδιά, ιδίως όσον αφορά τις επαφές με τους συνομηλίκους τους, τις ψυχαγωγικές και άλλες δραστηριότητες.

Το ΕΔΔΑ έκρινε περαιτέρω ότι η Μολδαβία παραβίασε το άρθρο 5 παράγραφος 4 της ΕΣΔΑ όσον αφορά τα παιδιά. Το Δικαστήριο παρατήρησε ότι ενώ η μητέρα ήταν σε θέση να αμφισβητήσει την κράτησή της, τα παιδιά δεν μπορούσαν να το κάνουν λόγω έλλειψης νομικής βάσης. Ως αποτέλεσμα, βρίσκονταν σε νομικό κενό για περισσότερο από ένα μήνα χωρίς κάποιο αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα στη διάθεσή τους και η κράτηση ή η αποφυλάκισή τους εξαρτιόταν πλήρως από τη νομική κατάσταση της μητέρας τους.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και Εξόριστους (European Council on Refugees and Exiles – ECRE) δημοσίευσε πρόσφατα ένα νομικό σημείωμα σχετικά με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά πρότυπα στις διαδικασίες διαπίστωσης της ανηλικότητας αιτούντων ασύλο αλλοδαπών.

Το σημείωμα αυτό παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των κύριων προκλήσεων στην αξιολόγηση της ηλικίας στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, αυτές οι προκλήσεις αναλύονται από νομική σκοπιά με βάση το δίκαιο της ΕΕ, τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης και το διεθνές δίκαιο σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού.

Αυτή η ανάλυση συνοδεύεται επίσης από τη γενική και ειδική για το ζήτημα νομολογία. Το σημείωμα προσδιορίζει ένα ευρύ φάσμα εγγυήσεων βάσει του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου που θα πρέπει να ισχύουν σε όλες τις διαδικασίες διαπίστωσης της ανηλικότητας. Περιλαμβάνει επίσης ένα σύνολο συστάσεων που πρέπει να διασφαλίζουν τα κράτη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας διαπίστωσης της ανηλικότητας.

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων παρουσιάζει την δεύτερη έκδοση «ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ αποφάσεων που αφορούν ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 2020-2022» – “Children Seeking International Protection: A Case Law Handbook 2020-2022”.

Το παρόν εγχειρίδιο θα αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό – εργαλείο για όσους ασχολούνται με το προσφυγικό φαινόμενο στην Ελλάδα και, ειδικότερα, με την ευάλωτη ομάδα των ανηλίκων, ασυνόδευτων και μη.

Η παρούσα δεύτερη έκδοση έρχεται να συμπληρώσει το έργο που ξεκίνησε το προηγούμενο έτος με την προσθήκη περισσότερων, επίκαιρων αποφάσεων. Στη δεύτερη αυτή έκδοση έχουν συμπεριληφθεί και αρκετές αποφάσεις που αφορούν και παιδιά σε οικογένειες με ευαλωτότητα, καθώς και νεαρούς ενήλικες, οι οποίοι είχαν εισέλθει στην χώρα ως ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Το έργο αυτό αποτελεί συλλογική προσπάθεια των δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας της ΑΡΣΙΣ Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος συνηγορίας για ασυνόδευτα παιδιά με τον τίτλο «Improving Living Conditions for Unaccompanied Minors (#UAMs) and Defending their Fundamental Rights» σε συνεργασία και με την χρηματοδότηση της οργάνωσης «German Doctors e.V.».