τελευταια νεα
Tag

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Browsing

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 5038/2023 «Κώδικας μετανάστευσης» (τ. Α΄81).

Υπενθυμίζεται ότι οι νέες διατάξεις θα τεθού σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024 (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά βλ. άρ. 179) οπότε και θα καταργηθούν τα άρθρα 1 έως 138 του προγενέστερου Κώδικα (ν. 4251/2014, όπως ισχύει).