τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Συμβ ΑΠ 1224/2018: Μετάφραση ουσιώδους εγγράφου της διαδικασίας (δικαστική απόφαση) στη γλώσσα που κατανοεί ο αλλοδαπός-εκζητούμενος

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με το άρ. 236Α παρ. 1 ΚΠΔ, που προστέθηκε με το αρ. 4 του Ν. 4236/2014 (ΦΕΚ 33 Α’ 11.2.2014) και ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2010/64ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία, ορίζεται ότι «Στους υπόπτους ή κατηγορούμενους που δεν κατανοούν τη γλώσσα της ποινικής διαδικασίας παρέχεται εντός ευλόγου διαστήματος γραπτή μετάφραση όλων των ουσιωδών εγγράφων ή χωρίων εγγράφων της διαδικασίας. Τα ουσιώδη έγγραφα περιλαμβάνουν οποιαδήποτε απόφαση συνεπάγεται τη στέρηση της ελευθερίας ενός προσώπου, οποιοδήποτε έγγραφο απαγγελίας κατηγορίας και οποιαδήποτε δικαστική απόφαση σχετική με την κατηγορία. Οι κατηγορούμενοι ή οι συνήγοροι τους δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένο αίτημα για τον χαρακτηρισμό εγγράφων ή χωρίων εγγράφων ως ουσιωδών. Οι ύποπτοι ή οι κατηγορούμενοι δεν έχουν δικαίωμα σε μετάφραση χωρίων ουσιωδών εγγράφων, τα οποία δεν συμβάλλουν στην κατανόηση εκ μέρους τους του περιεχομένου της εναντίον τους κατηγορίας.
Στην προκειμένη περίπτωση ο συνήγορος του εκκαλούντος … ή …, ο οποίος είναι αλλοδαπός υπήκοος που δεν ομιλεί την Ελληνική γλώσσα αλλά την Αγγλική ζήτησε την αναβολή της εκδίκασης της έφεσης του εκκαλούντος κατά της 78/2018 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με την οποία το άνω Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του στις Αρχές της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, διέταξε την άρση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί με την 67/2018 απόφαση του ίδιου Συμβουλίου, διέταξε την σύλληψη του και την προσωρινή κράτηση του μέχρι την εκτέλεση της απόφασης και την απόδοση στον καταθέτη της χρηματικής εγγυήσεως ποσού 30.000 ευρώ. Επειδή η άνω απόφαση περιλαμβάνεται στα ουσιώδη έγγραφα που πρέπει να μεταφράζονται σε γλώσσα που κατανοεί ο ενδιαφερόμενος εκκαλών, προκειμένου να υποστηρίξει την έφεση του κατ’ αυτής, καίτοι κατά την εκφώνηση της υπήρξε διερμηνεία, το δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να αναβληθεί η εκδίκαση της υπόθεσης σε ρητή δικάσιμο προκειμένου να μεταφραστεί στην Αγγλική γλώσσα η 78/2018 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

Write A Comment