τελευταια νεα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣτΠ: Παρέμβαση σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης σε ομογενείς ανασφάλιστους υπερήλικες

Pinterest LinkedIn Tumblr

Παρέμβαση πραγματοποίησε η Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη μετά από αναφορές Ελλήνων ομογενών, από τρίτες χώρες, σχετικά με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν.4093/2012 στις προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Ειδικότερα, μεγάλος αριθμός ανασφάλιστων υπερήλικων, ήδη συνταξιούχων, που λαμβάνουν μικρή σύνταξη από τις χώρες τους ή δεν έχουν συμπληρώσει 20ετία διαμονής στην Ελλάδα στερούνται πλέον την παροχή σύνταξης από 1.3.2013, ενώ οι αλλαγές εφαρμόστηκαν και στις εκκρεμείς αιτήσεις.

Η Αρχή τόνισε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις οδηγούν στην πλήρη στέρηση της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα από πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε ιδιαιτέρως ευπαθή κοινωνική ομάδα, κάτι που θέτει ζητήματα διακινδύνευσης της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους. Συγκεκριμένα, το ποσόν της σύνταξης που χορηγείται από την χώρα προέλευσης, το οποίο μειώνεται ακόμη περισσότερο μετά την αφαίρεση της εισφοράς για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είναι ανεπαρκές ακόμα και για την εξασφάλιση τροφής.

Σύμφωνα με την Αρχή, πρόκειται για ένα επαχθές μέτρο λαμβανομένης υπόψιν της περιορισμένης δυνατότητας προσαρμογής των δικαιούχων-λόγω και του προχωρημένου της ηλικίας τους-και της αδυναμίας, στις περισσότερες περιπτώσεις, επανεγκατάστασής τους στη χώρα από την οποία προήλθαν. Επιπλέον, όπως υπογραμμίζεται, το προαπαιτούμενο της 20ετούς διαμονής στην Ελλάδα για τη χορήγηση της σύνταξης, ξεπερνά τα εύλογα όρια που ορίζει τόσο το ενωσιακό δίκαιο όσο και η νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Όπως αναφέρει στο σχετικό κείμενο διαμεσολάβησης [PDF] η Αρχή, παρότι η απαίτηση μιας ελάχιστης διάρκειας προηγούμενης διαμονής για τη χορήγηση παροχών προνοιακού χαρακτήρα και παροχών αλληλεγγύης μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, δεν είναι ασυμβίβαστη με τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου και της ΕΣΔΑ, γενικός κανόνας του ευρωπαϊκού δικαίου ορίζει ότι η προηγούμενη πενταετής μόνιμη και νόμιμη διαμονή ενός προσώπου σε κράτος-μέλος συνεπάγεται την ένταξή του στην κοινότητα αλληλεγγύης του κράτους αυτού, με αποτέλεσμα να εδραιώνεται και το δικαίωμά του για πρόσβαση σε μη ανταποδοτικές παροχές κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ως εκ τούτου ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε σχετικό έγγραφο προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ζητώντας την εκ νέου τροποποίηση του σχετικού πλαισίου, ώστε να μην παραβιάζονται τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και να μην προσκρούει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Πηγή: Lawnet.gr, 19.6.2013

Write A Comment