τελευταια νεα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣτΠ: Επικοινωνιακές ενέργειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων 2013-2014

Pinterest LinkedIn Tumblr

Η Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (Ν. 3304/2005), υλοποίησε το έργο με τίτλο «Combating Discrimination in the Field of Entrepreneurship: Women, young Roma and muslim immigrants».

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Progress της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντονίσθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Δείτε περισσότερα

Write A Comment