τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣτΕ: Επιτρέπονται οι θρησκευτικές εικόνες στα δικαστήρια

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αρίθμ. 2980/2013 απόφασή του απέρριψε, ως απαράδεκτη, αίτηση τριών πολιτών, με την οποία ζητούσαν να αφαιρεθούν όλες οι θρησκευτικές εικόνες και τα σύμβολα από τους τοίχους των δικαστικών αιθουσών και να ακυρωθεί η από 12 Ιανουαρίου 2010 απόφαση της επιτροπής διοίκησης και διαχείρισης των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, με την οποία προβλέπεται η ανάρτηση εικόνων στις δικαστικές αίθουσες.

Ειδικότερα, με την απόφαση του ΣτΕ, μετά από αναφορές στις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Σύνταγμα και την ελληνική νομοθεσία, απορρίπτεται η σχετική αίτηση ως απαράδεκτη, κρίνοντας ότι δεν είναι δυνατή η προσβολή της απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.

Επίσης, η απόφαση αναφέρει ότι οι τρεις προσφεύγοντες στο ΣτΕ δεν απέδειξαν το έννομο συμφέρον τους, όπως απαιτείται εκ του νόμου αλλά ούτε και έχει αποδειχθεί η ιδιότητα της δικηγόρου, την οποία επικαλείται η μία εκ των τριών που προσέφυγαν στο δικαστήριο.

Τέλος, το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνοντας ότι έχει ηθικά έννομο συμφέρον έκανε δεκτή την παρέμβαση του μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ, υπέρ της απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.

Πηγή: Lawnet.gr, 11.11.2013

Write A Comment