τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣτΕ 539/2016 7μ: Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου σε αλλοδαπή χήρα έλληνα πολίτη

Pinterest LinkedIn Tumblr

Οι αλλοδαποί σύζυγοι ασφαλισμένων του ΙΚΑ δικαιούνται να ζητήσουν και να λάβουν σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου τους, εφ’ όσον συντρέχουν οι κατά τις παρ. 6, και 7 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως αν έχουν εφοδιασθή με την προβλεπομένη από τις διατάξεις του ν. 1975/1991 άδεια παραμονής ή γενικότερα αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα, ενόψει και του ότι η έλλειψη της προϋποθέσεως αυτής δεν επιδρά κατ’ αρχήν επί του κύρους της ασφαλιστικής σχέσεως με το ΙΚΑ, ούτε επηρεάζει την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ

Το πλήρες κείμενο της απόφασης πρόκειται να δημοσιευτεί στο υπό έκδοση τεύχος 2-3/2015 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου

Write A Comment