τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣτΕ 4125/2014: Πλημμελώς αιτιολογημένη άρνηση χορήγησης ισόβιας σύνταξης ΟΓΑ σε ομογενή

Pinterest LinkedIn Tumblr

Η προσβαλλόμενη με την κρινόμενη αίτηση απόφαση δεν είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη,δεδομένου ότι, ενώ η αιτούσα προσήγαγε στοιχεία προς απόδειξη της μόνιμης διαμονής της στην Ελλάδα, η προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρεται αορίστως στις σελίδες του διαβατηρίου της, χωρίς να μνημονεύονται σ’ αυτήν τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα απουσίας της αιτούσας από την Ελλάδα, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί, κατά τα εκτεθέντα στην τέταρτη σκέψη, κατά πόσο συνέτρεχε ή όχι εν προκειμένω, η απαιτούμενη από τις προεκτεθείσες διατάξεις προϋπόθεση της μόνιμης διαμονής για τη χορήγηση της επίμαχης συντάξεως. Για το λόγο δε αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων του Ο.Γ.Α.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης πρόκειται να δημοσιευτεί στο υπό έκδοση τεύχος 2-3/2014 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου με σχόλιο Στ. Πετροπουλάκου, Δικαστικού Αντιπροσώπου ΝΣΚ

Write A Comment