τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣτΕ 3813/2013: Προυποθέσεις μη χορήγησης θεώρησης εισόδου εκ μέρους του Προξένου

Pinterest LinkedIn Tumblr

Μετά την έκδοση εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει στο μέλος της οικογένειας του υπηκόου τρίτης χώρας την απαιτούμενη ειδική θεώρηση εισόδου για οικογενειακή επανένωση μόνο για τους λόγους του άρθρου 8 του ν. 3386/2005.

Αν η ελληνική προξενική αρχή, εκ των υστέρων, μετά τη διατύπωση της ως άνω (θετικής) γνώμης της, λάβει γνώση γεγονότων του άρθρου 29 της υπουργικής απόφασης αυτής, που αναφέρονται στο πρόσωπο του μέλους της οικογένειας του υπηκόου τρίτης χώρας και ανατρέπουν τα δεδομένα στα οποία είχε στηριχθεί, μπορεί να ειδοποιήσει σχετικώς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ώστε αυτός να ανακαλέσει την απόφασή του. Δεν δύναται όμως πια η ίδια να αρνηθεί τη χορήγηση θεώρησης εισόδου στο μέλος της οικογένειας του υπηκόου τρίτης χώρας.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύεται στο τρέχον τεύχος (3/2013) της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου (ΕΜΕΔ) 

Write A Comment