τελευταια νεα
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΕΠΕ: Πρόστιμο σε επιχείρηση για αθέτηση δήλωσης πρόσληψης αιτούντος άσυλο αλλοδαπού

Pinterest LinkedIn Tumblr

Στον Συνήγορο του Πολίτη υποβλήθηκε αναφορά από υπήκοο Νιγηρίας, νόµιµο κάτοικο Ελλάδας, κάτοχο ∆ελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, η οποία αφορούσε αθέτηση δήλωσης πρόσληψής του σε θέση για την οποία επισήµως ενηµερώθηκε ότι είχε γίνει δεκτός και είχε προσκληθεί να υπηρετήσει.

Συγκεκριµένα, ο αναφερόµενος κατήγγειλε ότι ενώ είχε γίνει δεκτός για µια θέση εργασίας/επαγγελµατικής κατάρτισης ορισµένου χρόνου σε τµήµα µεγάλη πολυεθνικής επιχείρησης που λειτουργεί στη χώρα µας, όταν προσήλθε προκειµένου να αναλάβει υπηρεσία, απορρίφθηκε. Μολονότι επέδειξε στον υπεύθυνο την επιστολή αποδοχής του στο πρόγραµµα, καθώς και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που του είχαν ζητηθεί, ο αναφερόµενος υποστήριξε ότι µόλις τον αντίκρισαν, δηλαδή εξαιτίας του χρώµατός του, τον απέρριψαν χωρίς καµία εξήγηση.

Παρά τις προσπάθειες του να λάβει από τον υπεύθυνο µια έγγραφη απάντηση ή σηµείωµα που να αποδεικνύει ότι προσήλθε την προγραµµατισµένη ηµέρα και ώρα για να αναλάβει υπηρεσία, αυτό δεν κατέστη δυνατό, παρά τη σχετική παρέµβαση και του Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες, στο οποίο επίσης είχε προσφύγει.

Ο Συνήγορος του Πολίτη κρίνοντας ότι η διαµαρτυρία του αναφερόµενου ήταν βάσιµη, υπό το πρίσµα του νόµου 3304/2005 περί µη διάκρισης για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, διαβίβασε την αναφορά του στο Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), το οποίο είναι το αρµόδιο όργανο για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής στον ιδιωτικό τοµέα.

Το Σ.Ε.Π.Ε. ενηµέρωσε τον ΣτΠ για την απάντηση, την οποία έλαβε από την επιχείρηση, διαβιβάζοντας όλα τα σχετικά έγγραφα. Σε αυτά περιέχεται η άρνηση της επιχείρησης ότι προέβη στην καταγγελλόµενη πράξη και ο ισχυρισµός ότι ο λόγος µη πρόσληψής του αναφερόµενου δεν σχετιζόταν µε το χρώµα, τις προτιµήσεις ή τα προσόντα του αλλά επειδή είχε καταργηθεί η συγκεκριµένη θέση εργασίας. Ωστόσο, η απάντηση της επιχείρησης δεν συνοδευόταν από στοιχεία που να τεκµηριώνουν τους ισχυρισµούς αυτούς, σε αντίθεση µε τα στοιχεία τα οποία είχε υποβάλει ο αναφερόµενος.

Ο ΣτΠ κρίνοντας ότι η απάντηση της επιχείρησης δεν ήταν επαρκής, ζήτησε από το Σ.Ε.Π.Ε. να συνεχίσει την εξέταση της υπόθεσης εκτιµώντας ότι η επιχείρηση οφείλει να στοιχειοθετήσει τους ισχυρισµούς της περί κατάργησης της συγκεκριµένης θέσης και ιδίως, τις ενέργειες στις οποίες προέβη προκειµένου να ενηµερώσει εγκαίρως τον αναφερόµενο, όπως είχε πράξει τόσο για την αξιολόγησή του όσο και για την πρόσληψή του, από τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης στο εξωτερικό.

Η επιχείρηση δεν τεκµηρίωσε, ως όφειλε εκ του νόµου, τους ισχυρισµούς της. Ως εκ τούτου το Σ.Ε.Π.Ε. «προχώρησε στην επιβολή προστίµου ύψους 7.600 € στην επιχείρηση … για παράβαση των διατάξεων του Ν. 3304/2005» και γνωστοποίησε την απόφασή του αυτή στον Συνήγορο του Πολίτη.

Πηγή: lawnet.gr, 15.10.2015

Write A Comment