τελευταια νεα
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σεμινάριο: το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους αλλοδαπούς. Ο Κώδικας Μετανάστευσης

Pinterest LinkedIn Tumblr

Σκοπός
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το νέο Κώδικα Μετανάστευσης για την είσοδο και διαμονή αλλοδαπών στη χώρα, καθώς και η προσέγγιση τόσο των ουσιαστικών όσο και των διαδικαστικών αλλαγών που επέρχονται στη σχετική νομοθεσία περί αλλοδαπών.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται στους δικηγόρους της πράξης και σε νομικούς εν γένει οι οποίοι επιθυμούν, παράλληλα με τους τομείς απασχόλησής τους, να αποκτήσουν άμεση εξοικείωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τους αλλοδαπούς, αλλά και στους νομικούς συμβούλους, τόσο των ΜΚΟ υποστήριξης μεταναστών όσο και εκείνων των δημοσίων υπηρεσιών που ασχολούνται με τα οικεία ζητήματα, καθώς και στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης που έχουν τις οικείες αρμοδιότητες.

Εισηγητής: Ευστάθιος Πουλαράκης, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών, Δημοσίου Δικαίου ΔΠΘ, Υπ. ΔΝ

Διάρκεια 4 ώρες
Τρίτη 17 Ιουνίου 2014 (17:00-21:00)

Ενδεικτικό διάγραμμα ύλης

> Κατηγορίες αδειών διαμονής
> Νέες ρυθμίσεις για τη χορήγηση- ανανέωση αδειών διαμονής
> Άδειες διαμονής για επενδύσεις και αγορά ακινήτων
> Άδεια διαμονής για τη δεύτερη γενιά μεταναστών
> Μακροχρόνιοι τίτλοι διαμονής
> Δικαιώματα και υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών
> Απόρριψη-ανάκληση αδειών διαμονής και διαδικαστικές εγγυήσεις
> Μεταβατικές ρυθμίσεις
> Προγενέστερες διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ
> Τροποποιήσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τηλ. κέντρο: 210 3678800
Τόπος: Συνεδριακές εγκαταστάσεις ΝΒ CONGRESS, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα.

Για την εγκυρότητα της κράτησής σας, είναι απαραίτητη η εξόφληση του κόστους συμμετοχής, μέχρι το αργότερο την παραμονή της έναρξης του σεμιναρίου.
Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται:
Έντυπο υλικό – Σημειώσεις εισηγητή. Στα διαλείμματα προσφέρεται καφές.
Στους συμμετέχοντες απονέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
κα Ελένη Στεφανίδη, 210 3678858 – 975, e-mail: stefanel@nb.org
Αναλυτικό πρόγραµµα σεµιναρίων θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.nb.org
Δηλώστε συµµετοχή και µέσω της ιστοσελίδας www.nb.org

Write A Comment