τελευταια νεα
ΔΙΕΘΝΗ

Σε ισχύ τα νέα, αυξημένα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Pinterest LinkedIn Tumblr
Σε ισχύ τέθηκε από τις 7 Απριλίου 2017, η τροποποίηση (2017/458) του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν (2016/399) σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους προσώπων.
Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα κράτη – μέλη Σένγκεν υποχρεώνονται πλέον να διεξάγουν συστηματικούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. (χερσαία, θαλάσσια και εναέρια) τόσο κατά την είσοδο, όσο και κατά την έξοδο, και στους πολίτες της Ε.Ε.
Πρόκειται για σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των συνοριακών ελέγχων προσώπων, οι οποίες έρχονται ως μέτρο αντιμετώπισης των τρομοκρατικών απειλών, και καταπολέμησης του φαινομένου των «ξένων μαχητών» που εγκαταλείπουν την ΕΕ για να ενταχθούν σε τρομοκρατικές ομάδες, όπως το ISIS στη Συρία και το Ιράκ.
Ειδικότερα, μέχρι πρότινος το άρθρο 8 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν προέβλεπε, μεταξύ άλλων, ότι τα πρόσωπα που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα υπόκεινται σε στοιχειώδη έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους με προσκόμιση ή επίδειξη των ταξιδιωτικών τους εγγράφων.
Ο στοιχειώδης έλεγχος συνίσταται σε απλή και ταχεία εξακρίβωση —κατά περίπτωση με τη χρησιμοποίηση τεχνικών μέσων και την αναζήτηση στις οικείες βάσεις δεδομένων πληροφοριών που αφορούν αποκλειστικώς έγγραφα τα οποία έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί, απολεσθεί και ακυρωθεί— της ισχύος του εγγράφου που επιτρέπει στον νόμιμο δικαιούχο τη διέλευση των συνόρων και της παρουσίας ενδείξεων παραποίησης ή πλαστογράφησης.
Με τις νέες τροποποιήσεις, ορίζεται ότι, μεταξύ άλλων, ότι:
Κατά την είσοδο και κατά την έξοδο, τα πρόσωπα που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης υπόκεινται στους ακόλουθους ελέγχους:
α) εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας του προσώπου και της γνησιότητας και της ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου για τη διέλευση των συνόρων, μεταξύ άλλων με αναζήτηση στοιχείων στις οικείες βάσεις δεδομένων, ιδίως:
1) στο SIS (Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν)·
2) στη βάση δεδομένων της Interpol για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα·(SLTD)·
3) στις εθνικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες για κλαπέντα, υπεξαιρεθέντα, απολεσθέντα και ακυρωθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Για τα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα με ενσωματωμένο μέσο αποθήκευσης ελέγχεται η γνησιότητα των δεδομένων του μικροκυκλώματος (τσιπ).
β) εξακρίβωση ότι ένα πρόσωπο που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης δεν θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις κράτους μέλους, περιλαμβανομένης και της αναζήτησης στοιχείων στο SIS και σε άλλες οικείες ενωσιακές βάσεις δεδομένων. Η πρόβλεψη αυτή δεν θίγει τη χρήση εθνικών βάσεων δεδομένων και βάσεων δεδομένων της Ιντερπόλ.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη γνησιότητα του ταξιδιωτικού εγγράφου ή την ταυτότητα του κατόχου του, γίνεται εξακρίβωση τουλάχιστον ενός από τα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία που είναι ενσωματωμένα στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004. Όπου είναι δυνατόν, η εν λόγω εξακρίβωση διενεργείται επίσης και για ταξιδιωτικά έγγραφα που δεν καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό.
Πηγή: Lawspot.gr, 8.4.2017

Write A Comment