τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Pinterest LinkedIn Tumblr

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας κι Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την πρόληψη και την καταπολέμηση φαινομένων εμπορίας ανθρώπων. Πρόκειται για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασίας των θυμάτων αυτής», με το οποίο προτείνονται τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προς αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σχετικών εγκλημάτων και πληρέστερη προστασία των θυμάτων και των μαρτύρων.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται [σχέδιο νόμου] η αυστηροποίηση του πλαισίου επιβολής ποινών προκειμένου για εγκλήματα διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, ενώ λαμβάνονται επιπλέον μέτρα για την προστασία των μαρτύρων και την ευνοϊκή μεταχείριση όσων καταγγέλλουν σχετικές παράνομες ενέργειες, με ειδική μέριμνα προκειμένου για αλλοδαπούς. Επίσης, προτείνεται η σύσταση «Εθνικής Αρχής Αποζημίωσης» με αρμοδιότητα επί των αιτήσεων των θυμάτων των εν λόγω εγκλημάτων, καθώς και η σύσταση Γραφείου Εθνικού Εισηγητή για το συντονισμό και την επίβλεψη της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση των εγκλημάτων εμπορίας ανθρώπων.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης κ.Χ. Αθανασίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου, μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2013, καταληκτική ημερομηνία της σχετικής διαδικασίας.
Πηγή: Lawnet.gr, 4.7.2013

Write A Comment