τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σε δημόσια διαβούλευση ΣχΝ για την κύρωση της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη Διεθνή Προστασία Ενηλίκων

Pinterest LinkedIn Tumblr

Τέθηκε σε διαβούλευση το ΣχΝ του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κύρωση και εκτέλεση στο εσωτερικό δίκαιο της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιαν. 2000 για τη Διεθνή Προστασία Ενηλίκων. 
Η εν λόγω Σύμβαση σχετίζεται με περιπτώσεις προσώπων υπό δικ. συμπαράσταση/ακούσια νοσηλεία κλπ. σε υποθέσεις που εμφανίζουν στοιχείο αλλοδαπότητας και καθορίζει τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και τις διαδικασίες αναγνώρισης & εκτέλεσης αποφάσεων ή πράξεων που σχετίζονται με την προστασία του προσώπου και τη διαχείριση της περιουσίας ή των συμφερόντων του.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 24 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Write A Comment