τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σε διαβούλευση νομοσχέδιο για την υποδοχή αιτούντων άσυλο

Pinterest LinkedIn Tumblr
Το Υπουργείο Εσωτερικών  έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο που μεταφέρει στην ελληνική νομοθεσία την αναθεωρημένη ευρωπαϊκή οδηγία, που ρυθμίζει ζητήματα διαμονής, μετακίνησης, εργασίας και εκπαίδευσης όσων ζητούν άσυλο.
Tο νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό της μετακίνησης σε συγκεκριμένη περιοχή για λόγους «ταχείας επεξεργασίας και αποτελεσματικής παρακολούθησης του αιτήματος» (με απόφαση του διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου) ή «δημόσιας τάξης» (με απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Αλλοδαπών της ΕΛΑΣ). Οι αρχές δύνανται, μάλιστα, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης, που λαμβάνεται σε ατομική βάση, να εξαρτούν την παροχή των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτούντων που δεν διαθέτουν στέγη ή επαρκείς πόρους για να καλύψουν τις ανάγκες στέγασής τους, με την πραγματική διαμονή τους σε συγκεκριμένο τόπο.
Το σχέδιο νόμου καθορίζει, επίσης, το δικαίωμα των ανηλίκων να έχουν πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Έλληνες (σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των αναγκαίων δικαιολογητικών, παρέχεται διευκόλυνση εγγραφής των προσφύγων μαθητών), και σημειώνει πως η ενηλικίωση δεν συνιστά λόγο παύσης της φοίτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επιτρέπει πρόσβαση στην αγορά εργασίας μετά την πάροδο τριμήνου από την κατάθεση του αιτήματος ασύλου, αν καθυστερεί η απόφαση, ενώ όσοι κάνουν αίτημα για άσυλο μπορούν να εντάσσονται στα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης με τις ίδιες προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους Έλληνες.
Για όσους δεν διαθέτουν τα αναγκαία, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκές βιοτικό επίπεδο σύμφωνα με όσα ισχύουν και για τους Έλληνες που παίρνουν οικονομικό επίδομα ή κουπόνι.
Άλλες διατάξεις ρυθμίζουν τα δικαιώματα των ευάλωτων θυμάτων και των ασυνόδευτων ανήλικων που έχουν πέσει θύμα βίας, όπως και την υποχρέωση των αρχών υποδοχής και φιλοξενίας να μεριμνούν για τη στέγαση των οικογενειών στον ίδιο χώρο, να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με συγγενείς, νομικούς, διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις (πρόσβαση που μπορεί να περιορίζεται για λόγους ασφαλείας, χωρίς να δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις), και να παίρνουν μέτρα κατά της βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης στα κέντρα υποδοχής.

Το νομοσχέδιο θα παραμείνει ανοιχτό για σχόλια και προτάσεις δημόσιων φορέων και κοινωνικών εταίρων μέχρι τις 21 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι.

Write A Comment