τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Πρότυπη δίκη ΠΑ 3/2018: αίτηση ακυρώσεως απόφασης της 3ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών

Pinterest LinkedIn Tumblr

Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαο Σακελλαρίου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και τον Αντιπρόεδρο Χρήστο Ράμμο, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ΄ ύλην Δ΄ Τμήματος, αποφάσισε κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου (τούρκου στρατιωτικού), να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αριθ. καταχ. ΑΚ 3/02.01.2018) αίτηση ακυρώσεως του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το 28118/29.01.2018 δικόγραφο προσθέτων λόγων.

Write A Comment