τελευταια νεα
ΔΕΕ

Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέως ΔΕΕ: Διατήρηση του δικαιώματος διαμονής μέλους οικογένειας στο κμ υποδοχής σε περίπτωση αναχώρησης του πολίτη ΕΕ

Pinterest LinkedIn Tumblr

Βάσει της οδηγίας 2004/38, ο υπήκοος τρίτης χώρας παύει να έχει δικαίωμα διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής, όταν η πολίτης της Ένωσης την οποία έχει νυμφευθεί αναχωρήσει από το εν λόγω κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοος, ακόμη και στην περίπτωση που ο γάμος κατά τον χρόνο αναχωρήσεως είχε διαρκέσει τουλάχιστον τρία έτη, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα στο κράτος υποδοχής, και μετά την αναχώρηση της συζύγου το διαζύγιο εκδόθηκε οριστικώς σε άλλο κράτος μέλος. Η οδηγία 2004/38 δεν απονέμει στον υπήκοο τρίτης χώρας δικαίωμα διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής μετά την αναχώρηση της πολίτη της Ένωσης ούτε μέχρι την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαζυγίου.
 

Write A Comment