τελευταια νεα
ΔΕΕ

Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα ΔΕΕ: Υποχρέωση των εθνικών αρχών να μην εκδίδουν απόφαση μεταφοράς βάσει «Δουβλίνου» εν αναμονή της αποδοχής της αναδοχής από το αρμόδιο κράτος

Pinterest LinkedIn Tumblr
Μπορούν οι αρχές ενός κράτους μέλους να εκδώσουν κατά αιτούντος διεθνή προστασία, και να του κοινοποιήσουν, μια «πρώιμη απόφαση μεταφοράς», μια απόφαση δηλαδή που διατάσσει την μεταφορά του στο κράτος μέλος το οποίο οι εν λόγω αρχές θεωρούν ως υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 604/ 2013 (στο εξής: κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ), προτού το εν λόγω κράτος μέλος, προς το οποίο αρμοδίως απευθύνεται το σχετικό αίτημα των εθνικών αρχών, αποδεχθεί την αναδοχή ή την εκ νέου ανάληψη του ενδιαφερομένου;
Στο ερώτημα αυτό επιχειρεί να δώσει απάντηση με τις πρόσφατες προτάσεις του ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Paolo Mengozzi. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Εισαγγελέας προτείνει στο Δικαστήριο να απαντήσει στο προδικαστικό ερώτημα του tribunal administratif de Lille (Διοικητικού πρωτοδικείου Λίλλης, Γαλλία) ότι το άρθρο 26, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 604/2013, της 26ης Ιουνίου 2013 («Δουβλίνο ΙΙΙ»), εμποδίζει το κράτος μέλος που έχει απευθύνει, προς το κράτος μέλος το οποίο θεωρεί ως υπεύθυνο για μια τέτοια εξέταση, αίτημα αναδοχής ή εκ νέου αναλήψεως, βασιζόμενο στα άρθρα 21, 23 και 24 του εν λόγω κανονισμού, να εκδώσει και να κοινοποιήσει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο απόφαση μεταφοράς του στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, προτού το κράτος αυτό αποδεχθεί την αναδοχή ή την εκ νέου ανάληψη.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο 

Write A Comment