τελευταια νεα
ΔΕΕ

Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα ΔΕΕ: Η έννοια του/της «συζύγου» συμπεριλαμβάνει, από την άποψη της ελευθερίας διαμονής των πολιτών της Ένωσης, και άτομα του ιδίου φύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλείται για πρώτη φορά να αποφανθεί επί της έννοιας του/της «συζύγου», όπως αυτή χρησιμοποιείται από την οδηγία 2004/38, στο πλαίσιο γάμου μεταξύ δύο ανδρών.
Πρόκειται για λεπτό εγχείρημα, καθώς, καίτοι αφορά τον γάμο ως νομικό θεσμό, και μάλιστα στο συγκεκριμένο και περιορισμένο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ορισμός που θα δοθεί στην έννοια του/της «συζύγου» θα συνδέεται, κατ’ ανάγκην, άμεσα με την ίδια την ταυτότητα των ενδιαφερομένων ανδρών και γυναικών –και, επομένως, με την αξιοπρέπειά τους–, αλλά και με την προσωπική και κοινωνική αντίληψη που έχουν οι πολίτες της Ένωσης για τον γάμο, η οποία ενδέχεται να διαφέρει αναλόγως του προσώπου και του κράτους μέλους.

Με τις σημερινές του προτάσεις ο Γενικός Εισαγγελέας Melchior Wathelet προτείνει στο Δικαστήριο να αποφανθεί ότι η έννοια του/της «συζύγου» συμπεριλαμβάνει, από την άποψη της ελευθερίας διαμονής των πολιτών της Ένωσης και των μελών της οικογένειάς τους, τους συζύγους του ιδίου φύλου. 
Επομένως, κατά το Γενικό Εισαγγελέα, τα κράτη μέλη, καίτοι είναι ελεύθερα να επιτρέπουν ή να μην επιτρέπουν τον γάμο μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου, δεν μπορούν να παρεμποδίζουν την ελεύθερη διαμονή πολίτη της Ένωσης, αρνούμενα να χορηγήσουν στον σύζυγό του του ιδίου φύλου, υπήκοο χώρας εκτός της ΕΕ, δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην επικράτειά τους
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment