τελευταια νεα
ΔΕΕ

Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα ΔΕΕ: Δυνατότητα δικαστηρίου να θεραπεύσει την παράλειψη διενέργειας συνέντευξης στον πρώτο βαθμό διαδικασίας ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με τις Προτάσεις του της 19ης Μαρτίου 2020 επί της υποθέσεως C-517/17, ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Gerard Hogan προτείνει στο ΔΕΕ να αποφανθεί ότι το αιτούν δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht – Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο της Γερμανίας) πρέπει να εκτιμήσει αν, σύμφωνα με τους εθνικούς δικονομικούς κανόνες, το εθνικό δικαστήριο το οποίο έχει επιληφθεί ένδικου βοηθήματος κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 46 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ για τις διαδικασίες ασύλου, είναι σε θέση να διενεργήσει πλήρως την προσωπική συνέντευξη που προβλέπει το άρθρα 14 ή το άρθρο 34 της εν λόγω οδηγίας, διασφαλίζοντας παράλληλα όλες τις σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις και εγγυήσεις που ο Ευρωπαίος νομοθέτης ορίζει στο άρθρο 15 της εν λόγω οδηγίας.
Σε περίπτωση που μια τέτοια προσωπική συνέντευξη δεν μπορεί να διενεργηθεί με τον προσήκοντα τρόπο, η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να ακυρωθεί για τον λόγο αυτόν και η υπόθεση πρέπει να αναπεμφθεί στην αποφαινόμενη αρχή προκειμένου να εκδώσει νέα απόφαση.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment