τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Προτάσεις Γενικής Εισαγγελέως ΔΕΕ: Αιτών διεθνή προστασία μπορεί να προσβάλει την απόφαση μεταφοράς του για το λόγο ότι το αίτημα αναδοχής δεν υποβλήθηκε εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο Κανονισμός Δουβλίνο

Pinterest LinkedIn Tumblr
Η γενική εισαγγελέας Sharpston εκτιμά ότι o αιτών διεθνή προστασία μπορεί να προσβάλει την απόφαση κράτους μέλους για μεταφορά του σε άλλο κράτος μέλος, στηριζόμενος στο ότι το «αίτημα αναδοχής» το οποίο απεστάλη από το πρώτο κράτος μέλος δεν υποβλήθηκε εντός των προθεσμιών που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης.
Κατά την άποψη της γενικής εισαγγελέα, ο κανονισμός Δουβλίνο III, ήτοι η κρίσιμη εν προκειμένω ρύθμιση, δεν αποτελεί πλέον αμιγώς διακρατικό μηχανισμό, η δε εφαρμογή των προθεσμιών έχει ουσιαστικές συνέπειες τόσο για τους αιτούντες όσο και για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
Διαβάστε περισσότερα

Write A Comment