τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΠραξΕισΠλημΝαξ 11/2012: Eισαγγελική πράξη περί χαρακτηρισμού προσώπου ως “θύματος” εμπορίας ανθρώπων

Pinterest LinkedIn Tumblr

Για να χαρακτηρισθεί ένα πρόσωπο ως “θύμα εμπορίας ανθρώπων”, κατ’ άρ. 1 παρ. 1 στοιχ. ι΄ του Ν. 3386/2005, απαιτείται πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα, είτε πριν είτε μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης για κάποιο από τα αναφερόμενα στην διάταξη εγκλήματα κατά της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας (άρ. 323, 323Α, 323Β, 348Α, 349, 351, 351Α ΠΚ)

Χαρακτηρίζεται ως “θύμα εμπορίας ανθρώπων” η αιτούσα, υπήκοος Ρωσίας, προσωρινά κρατουμένη ενόψει διοικητικής απελάσεώς της, η οποία, ενώ αρχικώς προσελήφθη ως σερβιτόρα στο κέντρο διασκεδάσεως / μπαρ ιδιοκτησίας της μίας εκ των τριών δραστών, ήδη κατηγορουμένων για κατ’ επάγγελμα και κατά συναυτουργίαν εμπορία ανθρώπων (οι δύο πρώτοι) και για διευκόλυνση ακολασίας άλλων (ο τρίτος εξ αυτών), εν συνεχεία αναγκάσθηκε από εκείνους, με την χρήση τόσο σωματικής βίας όσο και άλλων εξαναγκαστικών μέσων (π.χ. περιορισμός κίνησης και διαβίωσης) να διαμένει σε δωμάτιο ξενοδοχείου, χωρίς την θέλησή της και δίχως δυνατότητα διαφυγής, και να συνευρίσκεται σεξουαλικά με πελάτες του μπαρ, αντί αμοιβής ποσού 100 ευρώ, το ήμισυ της οποίας ελάμβαναν οι κατηγορούμενοι, εκμεταλλευόμενοι με τον τρόπο αυτό επανειλημμένως την εργασία και την γενετήσια ελευθερία της αιτούσας με σκοπό τον πορισμό εισοδήματος, για χρονικό διάστημα από τον Μάιο του 2009 έως τις 4.7.2009, οπότε συνελήφθησαν.

Παρέλκει η έκδοση εισαγγελικής πράξεως με σκοπό την παροχή στην αιτούσα της προβλεπόμενης στο άρ. 46 παρ. 1 του Ν. 3386/2005 προθεσμίας περίσκεψης, ένεκα της προηγηθείσας συνεργασίας αυτής με τις ελληνικές διωκτικές αρχές.

Η Πράξη δημοσιεύεται σε ΠοινΧρ 2014, 234.

Write A Comment