τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Πρ.19/2020 Επιτροπής αρ.1 παρ.1 Ν.3900/2010: Πρότυπη δίκη για το ζήτημα της καθ’ύλην αρμοδιότητας επι ενδίκων βοηθημάτων κατά αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την υπ’ αριθμ 19/2020 πράξη, η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213), αποτελούμενη από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, την αρχαιότερη Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο του καθ’ ύλην αρμόδιου Δ΄ Τμήματος και τον επόμενο κατά σειρά αρχαιότητας Αντιπρόεδρο,  έγινε δεκτό το αίτημα για διεξαγωγή «πρότυπης δίκης» για το ζήτημα της καθ’ύλην αρμοδιότητας διοικητικών πρωτοδικείων να δικάζουν ένδικα βοηθήματα κατά αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.

Ειδικότερα, με τη σχετική αίτηση τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος αναγόμενο στη συνταγματικότητα της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου να εκδικάζει αιτήσεις ακυρώσεως κατά των αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών που συντίθενται σε μεγάλο βαθμό από ανώτερους δικαστές και ειδικότερα ότι με την, κατά το άρθρο 115 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169), μεταφορά της αρμοδιότητας για την εκδίκαση των υποθέσεων ασύλου στο τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο δεν διασφαλίζεται η συνταγματικώς κατοχυρωμένη προσωπική δικαστική ανεξαρτησία, καθόσον οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών απαρτίζονται εκ της συστάσεώς τους και κυρίως από ανώτερους Διοικητικούς Δικαστές, Εφέτες αλλά και Προέδρους Εφετών και, κατά συνέπεια, ως συλλογικά όργανα της Διοίκησης με δικαιοδοτικά καθήκοντα έχουν κύρος ανώτερο πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και εγγίζον το κύρος του Διοικητικού Εφετείου.

Διαβάστε περισσότερα

Write A Comment