τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΠΟΛ 1140/23.07.2018: Έλεγχος εγκυρότητας στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή στη χώρα αλλοδαπών πριν την ολοκλήρωση συναλλαγών με τις ΔΟΥ

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με το παρόν έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων παρέχονται οδηγίες ως προς τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή στη χώρα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, πριν την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο

* Σύμφωνα με το αρ. Ε.2157 απο 8.8.2019 έγγραφο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καταργούνται οι διατάξεις της ΠΟΛ.1140/2018 εγκυκλίου, ως προς το μέρος που αφορούν τα δελτία και τις άδειες διαμονής αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, δικαιούχων καθεστώτος πρόσφυγα, εκδόσεως της Υπηρεσίας Ασύλου

Write A Comment