τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Πολ 1039/1.4.2016: Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων δικαιούχων διεθνούς προστασίας και παραμονής στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την εν λόγω ΠΟΛ παρέχονται διευκρινήσεις επί ζητημάτων, που αφορούν σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών, που είναι δικαιούχοι καθεστώτων πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας και παραμονής στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους.

Write A Comment