τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΠΟΛ.1011/2017 Χορήγηση ΑΦΜ σε υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν στη χώρα, υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης ή παράταση επιστροφής οικειοθελούς αναχώρησης

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την εν λόγω ΠΟΛ διευκρινίζεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας που παραμένει στην Ελλάδα με απόφαση παράτασης επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση ή υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, δύναται να να λάβει ΑΦΜ, επιδεικνύοντας στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ του εντύπου Μ1, σε πρωτότυπη μορφή διαβατήριο σε ισχύ και ευκρινές αντίγραφο της οικείας ως απόφασης παράτασης επιστροφής ή αναβολής απομάκρυνσης

Write A Comment