τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΝΠ της 14.03.2020: Προσωρινή απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε πληττόμενες περιοχές του εξωτερικού

Pinterest LinkedIn Tumblr

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΠΝΠ της 14.03.2020 (ΦΕΚ Α΄ 64/14.03.2020) με τίτλο: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής απαγόρευσης εισόδου και εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια μεμονωμένων φυσικών προσώπων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και αποστολών φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε πληττόμενες περιοχές του εξωτερικού, με εξαίρεση την είσοδο στην Ελληνική Επικράτεια σε Έλληνα πολίτη.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment