τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΝΠ της 13.4.2020: Παράταση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και ρυθμίσεις για την απασχόληση στην αγροτική οικονομία πολιτών τρίτων χωρών

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με το άρθρο 47 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 13.3.2020 παρατείνεται αυτοδίκαια έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 η ισχύς των εθνικών θεωρήσεων εισόδου, οι οποίες χορηγήθηκαν σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και έληξαν μετά την 11η Μαρτίου 2020 ή λήγουν έως την 31η Αυγούστου 2020.

Παράλληλα, με το άρθρο 24 της ιδίας ΠΝΠ παρατείνεται αυτοδικαίως για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης τουςη  ισχύς των αδειών εργασίας που έχουν εκδοθεί, κατ ́ εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 4251/2014 (Α ́ 80), υπο την επιφύλαξη προσκόμισης επικαιροποιημένων εγγράφων αναβολής απομάκρυνσης και υπεύθυνης δήλωσης εργοδότη.
Τέλος,  προβλέπονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 ειδικότερες ρυθμίσεις για την υποβολή του αιτήματος που προβλέπεται στο άρθρο 13α του ν. 4251/2014

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment