τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΝΠ της 11.03.2020: Αναστολή υποδοχής αιτούντων άσυλο αρμόδιες υπηρεσίες, παράταση δελτίων αιτούντων άσυλο και προθεσμιών

Pinterest LinkedIn Tumblr

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΠΝΠ της 11.03.2020 (ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020) με τίτλο: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.».
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 παρ. 3 της ΠΝΠ προβλέπεται η αναστολή υποδοχής των αιτούντων άσυλο στα γραφεία ασύλου, στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών (μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου ή της Αρχής Προσφυγών).
Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου μπορεί να παρατείνεται η ισχύς των δελτίων αιτούντων άσυλο, των αδειών διαμονής και των ταξιδιωτικών εγγράφων. Η απόφαση ορίζει την προθεσμία για την υποβολή της αίτησης χορήγησης ή της ανανέωσης αυτών των εγγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί να παραταθεί και κάθε άλλη προθεσμία που συνδέεται με τη διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment