τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΝΠ: Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την παρούσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  αναστέλλεται η υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Τα άτομα αυτά  επιστρέφονται, χωρίς καταγραφή, στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής.
Η εν λόγω αναστολή ισχύει για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, το οποίο διάστημα δύναται να  συντέμνεται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο
* Η παρούσα ΠΝΠ κυρώθηκε με τον Ν. 4681/2020 (ΦΕΚ A’ 74/27.03.2020)

Write A Comment