τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΔ 9/2020: Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με το παρόν προεδρικό διάταγμα μεταφέρονται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο συστάθηκε με το π.δ. 4/2020, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού και με την ίδια μισθολογική κατάσταση και σχέση εργασίας, υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Write A Comment