τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΔ 84/2019: Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με το παρόν προεδρικό διάταγμα (άρ. 4) συνιστάται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου. Παράλληλα καταργούνται αντίστοιχες Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, που υπάγονταν στο πρώην Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και ο ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων, Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment