τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΔ 4/2020: Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με το παρόν προεδρικό διάταγμα συνιστάται Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Το Υπουργείο συγκροτούν, μεταφερόμενες σε αυτό ως σύνολο αρμοδιοτήτων θέσεων και προσωπικού οι ακόλουθες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

α) η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου που συνεστήθη με το άρθρο 4 του π.δ. 84/2019 και

β) η Ειδική Γραμματεία Υποδοχής, η οποία υπάγεται στην ως άνω Γενική Γραμματεία και συνεστήθη δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 111 του ν. 4622/2019.

Write A Comment