τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΔ 18/2020: Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με το παρόν προεδρικό διάταγμα μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου που συστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 84/2019 και μεταφέρθηκε ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4)
Παράλληλα, συστήνονται:  
  • Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, στην οποία μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, η Ειδική Γραμματεία Υποδοχής που συστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 111 του ν. 4622/2019.
  • Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.
  • Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment