τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΔ 167/2014: Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 114/2010 σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με το παρόν προεδρικό διάταγμα επέρχονται τροποποιήσεις στο ΠΔ 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005)»

Σημειώνεται ότι το εν λόγω ΠΔ εφαρμόζεται επί αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υπεβλήθησαν στις ελληνικές αρχές πριν την 7η Ιουνίου 2013.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment