τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΔ 119/2017: Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού θεμάτων αλλοδαπών και παράτυπης μετανάστευσης

Pinterest LinkedIn Tumblr
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 145/2.10.2017) το Προεδρικό Διάταγμα 119/2017 για τη Σύσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών Γενικής Γραμματείας Συντονισμού θεμάτων Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης Μετανάστευσης.
Στη Γενική Γραμματεία ανατίθενται:
α) Οι αρμοδιότητες της εποπτείας και ελέγχου των Διευθύνσεων Αλλοδαπών, Προστασίας Συνόρων και Διαχείρισης Μετανάστευσης του οικείου Κλάδου του Αρχηγείου και των περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, σε θέματα της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του ν. 4249/2014 (Α’73),
β) η εποπτεία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.),
γ) η άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων σε θέματα αλλοδαπών, οι οποίες βάσει ισχυουσών διατάξεων είχαν ανατεθεί στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7004/4/7/2015 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Β’1456), η οποία και καταργείται,
δ) η μέριμνα για την επικοινωνία, επαφή και συνεργασία των υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Αστυνομίας με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και τα συναρμόδια Υπουργεία, Αρχές και Υπηρεσίες, σχετικά με την αναγκαία συνδρομή για την ανάπτυξη δράσεων κοινής αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης και
ε) η εκπροσώπηση του Υπουργείου κατ’ εξουσιοδότηση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών σε συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις διεθνούς επιπέδου σε θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και τις σχετικές αρμοδιότητες και δράσεις των Σωμάτων Ασφαλείας.
Ως Προϊστάμενος της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Θεμάτων Αλλοδαπών Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης Μετανάστευσης ορίζεται Γενικός Γραμματέας του άρθρου 51 του π.δ. 63/2005, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4369/2016 (Α’33), όπως ισχύει.
Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών δεν ασκεί πλέον τις αρμοδιότητες του άρθρου 1 του παρόντος, όπως αυτές ορίζονταν στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 215/2007 (Α’241).
Διαβάστε το σχετικό προεδρικό διάταγμα

Write A Comment